Класация по области за 7 юли 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Хърватия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Vukovar-Srijem

-1,72¢

-0,78¢

-21,31¢

-23,808

2 =

Zagreb City

-5,91¢

-3,68¢

-11,10¢

-20,693

3 =

Osijek-Baranja

-1,36¢

-2,84¢

-10,25¢

-14,453

4 =

Koprivnica-Križevci

-4,41¢

-6,33¢

0,45¢

-10,288

5 =

Krapina-Zagorje

0,03¢

0,57¢

-7,56¢

-6,956

6 +1

Požega-Slavonia

-2,25¢

-6,31¢

5,17¢

-3,396

7 +1

Bjelovar-Bilogora

-2,67¢

-4,67¢

4,80¢

-2,533

8 +1

Split-Dalmatia

1,71¢

2,70¢

-5,23¢

-0,808

9 +2

Međimurje

-1,53¢

-5,38¢

6,29¢

-0,619

10 -4

Varaždin

-2,88¢

-2,19¢

4,53¢

-0,543

11 -1
Virovitica-Podravina
-2,24¢
-4,33¢
6,14¢
-0,426
12 =
Zagreb County
1,25¢
0,10¢
1,39¢
2,740
13 =
Sisak-Moslavina
-0,09¢
1,87¢
2,88¢
4,655
14 =
Dubrovnik-Neretva
1,95¢
0,57¢
3,38¢
5,896
15 =
Brod-Posavina
4,64¢
2,23¢
-0,17¢
6,704
16 =
Istria
1,49¢
3,78¢
6,50¢
11,766
17 =
Primorje-Gorski Kotar
4,32¢
0,72¢
8,09¢
13,125
18 +1
Šibenik-Knin
5,04¢
2,24¢
8,17¢
15,446
19 -1
Zadar
8,40¢
6,64¢
4,74¢
19,789
20 =
Karlovac
6,00¢
3,41¢
12,88¢
22,296
21 =
Lika-Senj
4,43¢
6,96¢
22,17¢
33,558

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.