Класация по области за 14 януари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Хърватия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Vukovar-Srijem

-3,34¢

-0,51¢

-21,06¢

-24,920

2 =

Osijek-Baranja

-1,84¢

-1,21¢

-12,92¢

-15,971

3 =

Zagreb City

-1,21¢

-2,19¢

-10,21¢

-13,620

4 =

Međimurje

-1,80¢

-4,11¢

-0,60¢

-6,505

5 =

Koprivnica-Križevci

-4,79¢

-5,22¢

4,38¢

-5,624

6 =

Split-Dalmatia

0,39¢

1,25¢

-6,14¢

-4,496

7 =

Krapina-Zagorje

0,08¢

1,69¢

-4,47¢

-2,698

8 =

Požega-Slavonia

-3,06¢

-5,13¢

8,83¢

0,646

9 =

Varaždin

-3,42¢

-0,68¢

5,41¢

1,310

10 =

Bjelovar-Bilogora

-3,30¢

-2,90¢

8,50¢

2,300

11 =
Virovitica-Podravina
-2,50¢
-2,94¢
8,29¢
2,848
12 =
Sisak-Moslavina
-0,94¢
1,71¢
5,61¢
6,380
13 =
Istria
-0,84¢
2,82¢
5,06¢
7,042
14 =
Primorje-Gorski Kotar
2,93¢
0,95¢
3,62¢
7,493
15 =
Dubrovnik-Neretva
1,48¢
-0,82¢
7,63¢
8,283
16 =
Zagreb County
2,33¢
2,53¢
5,51¢
10,373
17 =
Brod-Posavina
4,08¢
3,19¢
4,56¢
11,828
18 =
Šibenik-Knin
4,04¢
2,59¢
6,77¢
13,400
19 =
Zadar
6,08¢
5,43¢
9,79¢
21,306
20 =
Karlovac
5,32¢
4,00¢
16,17¢
25,489
21 =
Lika-Senj
2,83¢
7,30¢
17,42¢
27,547

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.