Класация по области за 2 март 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Хърватия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Vukovar-Srijem

-2,97¢

-0,89¢

-23,25¢

-27,107

2 +1

Zagreb City

-2,09¢

-3,80¢

-13,95¢

-19,838

3 -1

Osijek-Baranja

-0,61¢

-1,26¢

-14,82¢

-16,686

4 =

Koprivnica-Križevci

-3,83¢

-5,22¢

3,00¢

-6,051

5 +2

Međimurje

-2,45¢

-4,63¢

2,80¢

-4,282

6 =

Krapina-Zagorje

1,76¢

1,69¢

-5,95¢

-2,496

7 +1

Split-Dalmatia

1,38¢

1,33¢

-4,61¢

-1,899

8 +1

Požega-Slavonia

-1,94¢

-5,13¢

7,83¢

0,771

9 +1

Varaždin

-4,64¢

-0,74¢

6,76¢

1,386

10 +2

Dubrovnik-Neretva

-1,29¢

-4,09¢

7,50¢

2,123

11 =
Virovitica-Podravina
-1,56¢
-2,94¢
7,29¢
2,793
12 +1
Bjelovar-Bilogora
-1,95¢
-2,50¢
8,63¢
4,175
13 +2
Istria
-3,67¢
2,37¢
5,69¢
4,382
14 -9
Sisak-Moslavina
-0,65¢
1,45¢
4,56¢
5,360
15 -1
Zagreb County
2,16¢
1,29¢
4,76¢
8,211
16 =
Brod-Posavina
5,48¢
3,42¢
3,72¢
12,625
17 =
Primorje-Gorski Kotar
2,58¢
1,04¢
9,65¢
13,264
18 =
Šibenik-Knin
4,72¢
2,32¢
9,62¢
16,654
19 =
Zadar
6,44¢
4,91¢
7,32¢
18,673
20 =
Karlovac
6,32¢
3,73¢
15,11¢
25,167
21 =
Lika-Senj
3,52¢
7,22¢
24,33¢
35,073

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.