Класация по области за 19 април 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Хърватия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Vukovar-Srijem

-2,81¢

-0,24¢

-21,18¢

-24,231

2 =

Zagreb City

-1,16¢

-3,12¢

-14,13¢

-18,411

3 =

Osijek-Baranja

-1,63¢

-1,86¢

-14,53¢

-18,011

4 =

Split-Dalmatia

0,51¢

1,24¢

-10,97¢

-9,230

5 =

Koprivnica-Križevci

-4,29¢

-6,17¢

3,00¢

-7,466

6 =

Krapina-Zagorje

0,78¢

1,31¢

-6,47¢

-4,384

7 +6

Sisak-Moslavina

-4,50¢

-0,91¢

1,33¢

-4,073

8 -1

Požega-Slavonia

-2,94¢

-7,44¢

7,83¢

-2,542

9 -1

Međimurje

-1,80¢

-2,47¢

2,90¢

-1,374

10 -1

Varaždin

-5,73¢

-1,35¢

8,35¢

1,271

11 -1
Dubrovnik-Neretva
-2,86¢
-3,36¢
7,63¢
1,404
12 -1
Bjelovar-Bilogora
-2,70¢
-2,45¢
6,75¢
1,600
13 -1
Virovitica-Podravina
-2,50¢
-2,44¢
7,29¢
2,348
14 =
Zagreb County
1,88¢
2,27¢
4,29¢
8,436
15 =
Istria
-0,60¢
1,35¢
7,81¢
8,559
16 =
Brod-Posavina
4,88¢
2,81¢
3,61¢
11,299
17 =
Primorje-Gorski Kotar
1,93¢
0,91¢
9,41¢
12,237
18 =
Šibenik-Knin
4,00¢
5,68¢
9,62¢
19,297
19 =
Zadar
6,42¢
4,48¢
8,44¢
19,338
20 =
Karlovac
5,74¢
5,23¢
15,17¢
26,142
21 =
Lika-Senj
2,52¢
7,48¢
24,67¢
34,667

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.