Класация по области за 22 юли 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Хърватия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Osijek-Baranja

-2,50¢

-1,65¢

-24,69¢

-28,842

2 =

Zagreb City

-1,88¢

-6,13¢

-18,11¢

-26,119

3 =

Šibenik-Knin

-5,00¢

-3,00¢

-5,00¢

-13,000

4 =

Primorje-Gorski Kotar

-4,31¢

-2,08¢

2,71¢

-3,677

5 =

Split-Dalmatia

-2,50¢

0,25¢

0,00¢

-2,250

13 -3
Zadar
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000

6 +7

Karlovac

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

7 +7

Bjelovar-Bilogora

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

8 +7

Varaždin

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

14 -3
Međimurje
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
12 -3
Vukovar-Srijem
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000

9 -3

Požega-Slavonia

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

15 -3
Zagreb County
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000

10 -3

Koprivnica-Križevci

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

11 -3
Virovitica-Podravina
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
16 =
Krapina-Zagorje
-4,56¢
-2,89¢
9,33¢
1,889
17 =
Istria
0,30¢
-1,63¢
5,60¢
4,275
18 =
Lika-Senj
3,33¢
0,33¢
10,00¢
13,667
19 =
Brod-Posavina
10,00¢
-3,00¢
10,00¢
17,000
20 =
Dubrovnik-Neretva
16,00¢
1,00¢
7,00¢
24,000
21 =
Sisak-Moslavina
9,00¢
18,00¢
22,33¢
49,333

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.