Класация по области за 29 септември 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Хърватия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Osijek-Baranja

-2,14¢

-0,40¢

-26,36¢

-28,900

2 =

Zagreb City

-1,75¢

-4,56¢

-17,56¢

-23,868

3 =

Brod-Posavina

10,00¢

-2,00¢

-24,00¢

-16,000

4 =

Šibenik-Knin

-5,00¢

-2,00¢

-4,00¢

-11,000

5 =

Krapina-Zagorje

-4,33¢

-1,44¢

-5,00¢

-10,778

6 =

Split-Dalmatia

-5,00¢

-1,25¢

0,00¢

-6,250

7 =

Primorje-Gorski Kotar

-4,46¢

-1,50¢

3,71¢

-2,247

10 -2

Karlovac

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

11 -2
Bjelovar-Bilogora
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
12 -2
Varaždin
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000

8 +8

Međimurje

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

16 -2
Vukovar-Srijem
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
13 -2
Požega-Slavonia
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000

9 +8

Zagreb County

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

14 -2
Koprivnica-Križevci
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
15 -2
Virovitica-Podravina
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
17 -2
Zadar
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
18 =
Istria
-1,10¢
-0,89¢
6,40¢
4,411
19 =
Lika-Senj
1,67¢
-0,33¢
11,00¢
12,333
20 =
Dubrovnik-Neretva
11,00¢
-0,50¢
8,00¢
18,500
21 =
Sisak-Moslavina
7,00¢
21,00¢
18,00¢
46,000

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.