Класация по области за 17 август 2022г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Хърватия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Osijek-Baranja

-6,33¢

-1,00¢

-33,14¢

-40,476

2 =

Šibenik-Knin

-6,00¢

-1,00¢

-5,00¢

-12,000

3 =

Split-Dalmatia

-6,25¢

-1,00¢

0,00¢

-7,250

4 =

Zagreb City

11,00¢

-1,00¢

-16,67¢

-6,667

14 -9
Vukovar-Srijem
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
11 +1
Požega-Slavonia
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000

7 +1

Zagreb County

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

12 +1
Koprivnica-Križevci
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
13 +1
Virovitica-Podravina
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000

5 +1

Zadar

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

8 +1

Karlovac

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

9 +1

Bjelovar-Bilogora

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

10 +1

Varaždin

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

6 +1

Međimurje

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

15 =
Dubrovnik-Neretva
-6,00¢
-1,00¢
8,00¢
1,000
16 =
Primorje-Gorski Kotar
-0,46¢
-1,00¢
2,71¢
1,253
17 =
Krapina-Zagorje
7,50¢
-1,00¢
-3,75¢
2,750
18 +1
Istria
9,11¢
5,00¢
6,60¢
20,711
19 -1
Sisak-Moslavina
0,67¢
-1,00¢
22,00¢
21,667
20 =
Lika-Senj
47,33¢
-1,00¢
10,00¢
56,333
21 =
Brod-Posavina
68,75¢
-1,00¢
-2,33¢
65,417

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.