Класация по области за 19 март 2023г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Хърватия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Osijek-Baranja

-7,19¢

-5,00¢

-15,86¢

-28,048

2 =

Šibenik-Knin

-8,00¢

-5,00¢

-12,00¢

-25,000

3 =

Zagreb City

-5,38¢

-5,00¢

-13,56¢

-23,931

4 =

Varaždin

-8,00¢

-5,00¢

-10,67¢

-23,667

5 =

Dubrovnik-Neretva

-8,00¢

-5,00¢

-10,00¢

-23,000

6 =

Lika-Senj

-8,00¢

-5,00¢

-10,00¢

-23,000

7 =

Primorje-Gorski Kotar

-7,29¢

-5,00¢

-10,13¢

-22,411

8 =

Krapina-Zagorje

-5,18¢

-5,00¢

-11,40¢

-21,582

9 =

Brod-Posavina

-6,00¢

-5,00¢

-10,33¢

-21,333

10 =

Istria

-3,67¢

-4,44¢

-10,20¢

-18,311

11 =
Split-Dalmatia
-5,50¢
-5,00¢
0,00¢
-10,500
18 -1
Karlovac
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
19 -1
Bjelovar-Bilogora
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
16 -1
Međimurje
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
14 -1
Vukovar-Srijem
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
20 -1
Požega-Slavonia
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
17 -1
Zagreb County
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
12 +8
Koprivnica-Križevci
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
13 -1
Virovitica-Podravina
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
15 -1
Zadar
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
21 =
Sisak-Moslavina
-7,00¢
-5,00¢
412,00¢
400,000

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.