Класация по области за 23 април 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Хърватия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Split-Dalmatia

-23,75¢

0,55¢

-3,70¢

-26,905

2 =

Zagreb City

-2,31¢

-2,28¢

-7,31¢

-11,904

3 =

Vukovar-Srijem

3,50¢

-0,13¢

-12,31¢

-8,936

4 =

Istria

-10,20¢

-1,48¢

4,65¢

-7,022

5 =

Osijek-Baranja

6,06¢

0,08¢

-10,91¢

-4,779

6 =

Krapina-Zagorje

0,42¢

1,13¢

-2,86¢

-1,304

7 =

Koprivnica-Križevci

5,68¢

-5,29¢

-0,82¢

-0,422

8 =

Šibenik-Knin

-6,55¢

4,85¢

2,27¢

0,577

9 +1

Sisak-Moslavina

-0,67¢

0,48¢

1,15¢

0,967

10 +1

Varaždin

-0,93¢

-1,87¢

3,93¢

1,133

11 -2
Dubrovnik-Neretva
-5,67¢
1,47¢
5,33¢
1,140
12 =
Požega-Slavonia
8,13¢
-5,88¢
4,83¢
7,083
13 =
Brod-Posavina
11,36¢
-1,32¢
-2,44¢
7,603
14 =
Međimurje
4,80¢
0,29¢
3,71¢
8,800
15 +1
Zagreb County
9,11¢
1,30¢
-0,47¢
9,937
16 -1
Zadar
1,08¢
0,26¢
9,08¢
10,416
17 =
Virovitica-Podravina
10,25¢
-2,04¢
3,29¢
11,493
18 =
Primorje-Gorski Kotar
4,18¢
1,16¢
7,76¢
13,097
19 +2
Bjelovar-Bilogora
11,22¢
0,56¢
4,80¢
16,578
20 -1
Lika-Senj
-3,14¢
3,50¢
16,91¢
17,273
21 -1
Karlovac
14,97¢
3,70¢
10,85¢
29,514

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.